HARPUT KALESİ

Gezilecek Yerler
Tarih ve Arkeoloji

Elâzığ’da bulunan Harput Kalesi, milattan öncesine dayanan tarihi ile birçok kültürü günümüze kadar ulaştırmış en önemli yapılardan biridir.

Özellikle değişik efsaneler ile günümüze kadar gelmiş ve merak edilen kaleler arasında yer alan Harput kalesi, M.Ö. 8.inci yüzyılda Urartu Krallığı tarafından kurulmuştur. M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren Perslerin hakimiyeti altına girmiştir. 

Elazığ Harput Kalesi, birçok medeniyet tarafından büyük mücadelelere sebep olmuştur. 11. yüzyılın sonuna kadar Bizans hakimiyetinde kaldıktan sonra Çubukoğulları, Artukoğulları ve Selçukluların egemenliğinde kalmıştır. Son olarak ise 1515 yılında Osmanlı İmparatorluğu idaresine geçmiştir. Kale ve kent Osmanlı döneminin sonuna kadar önemini korudu. Mahalle halkının, 1830 ve 1920 yılları arasında yeni kurulan Elazığ şehrine göç etmesi ile bölgede yerleşimin sona erdiği bilinmektedir.

Kaleye Artukluların hakimiyeti sırasında yapılan onarım sayesinde günümüze kadar gelebilmiştir. Kale; iç kale ve dış surlar olmak üzere ikiye ayrılır. Kalenin içerisinde hastane, tahıl ambarı, darphane, su sarnıcı, cephanelik, cami ve çok sayıda sivil yapının bulunduğu büyük bir mahalledir. Kalede yapılan kazı çalışmaları sonucunda mektep, cami, ticarethane, atölye gibi birçok yapı bulunmasıyla beraber 100 basamaklı yerin altında bulunan bir zindan da vardır. Bu zindan yerin 36 metre altındadır. 

Harput Kalesi, bazı noktalarda Süt Kalesi olarak da anılmaktadır. Buraya Süt Kalesi denmesinin ise oldukça ilginç bir hikayesi bulunuyor. 

Urartu Krallığı tarafından kalenin temelleri atılırken kale duvarları yükselmeye başlamış ve o yıl su kıtlığı ile mücadele edilmiştir. Ancak su kıtlığının aksine bölgedeki hayvanların sütleri oldukça bol olması nedeniyle harç için su yerine süt kullanılmasına karar verilir. Hayvanlar sağıldıktan sonra, harç süt ile karılmış ve böylece kale tamamlanmıştır. 

Stratejik bir konuma sahip olmasıyla tarih boyunca kuşatılması zor olan yerler arasında bulunan kale, şehrin birçok noktasından görülebilmekte.