MASARA ZİNDANLARI

Gezilecek Yerler
Tarih ve Arkeoloji

Baskil ilçesine Bağlı Suyatağı köyü sınırları içerisinde yer alan tarihi Masara Kalesi Zindanları, Anadolu tarihinde önemli bir konumdadır. Urartu Dönemi'nde yapıldığı bilinen bu zindanları önemli kılan ise Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubat’ın 7yıl boyunca burada tutuklu kalmasıdır. 8 yılın sonunda bu zindandan kurtulan Alaeddin Keykubat daha sonra dağılan Selçuklu Devleti'nin başına geçerek adeta şahlanış dönemine geçmiştir. Ayrıca birçok tarihçi ve araştırmacı yazar Masara Zindanları'nın Türkiye tarihinin başlangıç noktası olarak kabul etmektedir. Zindanların büyük kısmı ise günümüzde Karakaya Baraj Gölü sularının altında kalmıştır.

Türk Tarih Kurumu'nun yayınlamış olduğu Abül Faraç tarihi adlı eserde Masara Zindanları ile ilgili olarak şu ifade yer almaktadır: "Selçuklu sultanlarından İzzettin Keykavus, kardeşi Aladdin Keykubat'ı Ankara kalesinde yakalayarak Malatya'nın doğusunda bulunan, Muşar dağındaki Masara Zindanları'nda hapsetmiştir."