PERİ SUYU

Gezilecek Yerler
Doğa

Toplam uzunluğu 258 km olan Peri Suyu’nun il sınırları içinde kalan bölümü 112 km olup bu özelliği ile Bingöl’ün en önemli akarsuyudur. Karagöl ve Bingöl Dağları’ndaki kaynaklardan çıkan akarsular, Karlıova’nın kuzeybatısındaki Elmalı Deresi ve Çerme’deki Kalmas Deresi birleşerek Peri Suyu’nu oluştururlar. Peri Suyu, Kiğı sınırları içinden geçerek Tunceli il sınırları içinde Munzur ile birleşir ve Elazığ’da bulunan Yeşildere civarında Fırat’ a karışır.