ANSIR MAĞARALARI

Gezilecek Yerler
Doğa

Malatya'nın birçok medeniyete ev sahipliği yapan Yazıhan ilçesinin 10 km batısında, Yazıhan Ovası’na hakim bir yer olan Buzluk köyünde bulunan ve tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Ansır Mağaraları; gerek doğası gerekse manzarası ile önemli bir konuma sahiptir. Bu mağaralar, halk arasında “Buzluk Mağarası” ismi ile tanınmıştır.

40 civarında oda şeklinde mağaların yer aldığı Ansır Mağaraları'nın insanlar tarafından ne zaman barınak olarak kullanıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, kaya mağaralarında Yontma Taş Devri ve Hitit uygarlıkların izlerine rastlanır. Ayrıca Ansır Vadisi’nde yer alan tarihi yerleşmelerde Roma ve Bizans dönemlerinin yansılarını görmek mümkündür. Geçmişi çok derin izler taşıyan bu mağaraların, Hristiyanlığın yayılma safhasında devrin hükümdarından kaçan Hristiyanların yerleşim yeri olduğu da söylenmektedir. Efsaneye göre Şehristan Kralı dış saldırılardan kendisini korumak için mağaraların en yükseğine yerleşmiştir.

Kayaların altında 3 kilise ile 40-50 civarında oda görünümünde kalıntılar vardır. Mağaraların hemen eteğinde kültür katmanı ve mezarlık alanı bulunmaktadır. Bu mezarlıktaki Hitit aslanı modellemesi ile biçimlendirilmiş taşlar, bölgenin önemini arttırmaktadır. Ansır Mağaraları'nın bulunduğu yerden bakıldığında, Malatya Merkez, Yazıhan ve Battalgazi ilçeleri ile Karakaya Baraj Gölü’nün o muhteşem manzarası gözler önüne serilmektedir.

Buzluk Mağaraları, Yazıhan ilçesinin yaklaşık 10 km kuzeybatısında eski adı Ağınsur olan Buzluk köyünde bulunur. Günümüzde doğal etkilerden bozulmuş olan mağaraların çevresinde mezarlara rastlanmıştır. Diğer adı Ansur olan kaya mağaralarında Yontma Taş Devri ve Hitit uygarlıklarının izlerine rastlanmaktadır. Kütlesi 2 km uzunlukta ve 50 metrenin üstünde bir yüksekliğe sahip, görünüşü insan yüzüne benzetilen üç kaya mağarası bulunur. Ayrıca içinde içme suyu da vardır.