Fırat’ı Keşfet

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illerinden oluşan TRB1 Bölgesi, antik çağ uygarlıklarından günümüze Urartu, Asur, Hitit uygarlıkları, ardından Yunanca konuşan şehir devletleri, Ermeni krallıkları, Pers İmparatorluğu, Roma dönemi, Türk boylarının beylikleri ve devletlerinin  yaşamış olduğu oldukça önemli bir tarihi ve kültürel zenginliğe sahiptir. Evliya çelebiden öğrendiğimiz “Ab-ı Hayat” yani yaşam suyu olarak çevrilen su, bugünün Bingöl sınırları içerisindedir. Horasan’dan yolculukları sırasında mola veren azizlerin “Harpid” ismini verdiği, Hititlerin Harputevas dedikleri Elazığ, değerli maden yatakları ile en klasik dönemlerden beri bilinmekte, doğa harikası Munzur Dağı ve vadisinin ili Tunceli, Battal Gazi, Balak Gazi, Köroğlu, Evliya Çelebi gibi önemli insanları konuk eden bir bölgedir.

Dicle ve Fırat Nehirleri, binlerce yıl önceki zengin bitki örtüsü, sulak alanları ve farklı yüksekliklerde yer alan verimli topraklarıyla, özellikle yerleşik hayata geçilmesini izleyen dönemlerde yerleşim için cazip bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Malatya ili Orduzu bölgesinde bulunan Aslantepe Höyüğü, bölgenin M.Ö. 5000 yılına kadar uzanan bir yerleşim alanı olduğunu göstermiştir. Bölge, bin yıllar boyunca Hurri, Hitit, Med, Asur, Urartu, Yunan, Pers, Roma, Bizans, Sasani, Selçuklu, Memlük, Osmanlı egemenliklerine sahne olmuş, tanıklık etmiştir ve bu medeniyetlerin her biriyle alakalı çeşitli tarihi kalıntılarla zengin bir kültür ve turizm envanterine sahiptir.

Fırat Kalkınma Ajansı, 2010 yılından beri bu bölgede faaliyet göstermektedir. Ajans, sanayi, tarım ve turizm gibi çok çeşitli sektörlerin gelişimi için bu bölgede çalışmalarını sürdürmektedir. Bir ajans faaliyeti olan Fırat'ı Keşfet projesi, tarihi mezopotamya topraklarını oluşturan Fırat Nehrinin doğduğu bu bölgenin turizm potansiyelini ortaya koymayı, bölgenin turizm hareketliliğini artırmayı ve bölge insanının bu büyük gelir kaynağından daha fazla faydalanmasını amaçlamaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin,  bu büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan bölgeyi daha yakından tanıması ve ziyaret etmesi için altyapı yatırımları ve tanıtım çalışmalarına ağırlık vermektedir. Fırat' Keşfet web sitesinin yanı sıra, Fıratıkesfet instagram, youtube, facebook hesapları da bu proje kapsamında oluşturulmuştur.